Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

3η/2017 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

1η/2017 συνεδρίαση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

Εκδήλωση του Δήμου Αγίου Δημητρίου για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι & την εργασία, την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), διοργανώνει την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση - ομιλία "Ημέρα Ενέργειας", με

θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι και στην εργασία.

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017